Примітки до фінансової звітності корпорації

Дата добавления: 07 Декабря 2015 в 03:27
Автор работы: m**********@list.ru
Тип работы: контрольная работа
Скачать архив (26.23 Кб)
Файлы: 1 файл
Скачать файл  Просмотреть файл 

К.р. 1 Малиш.docx

  —  28.96 Кб
Описание работы
Затверджені "Примітки до річної фінансової звітності" (ф. № 5) у редакції наказу № 602 є обов’язковими для подання всіма підприємствами i організаціями, крім тих, що подають річну фінансову звітність у складі тільки Балансу (ф. № 1-м) i Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м).
У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів та нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, про структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, про структуру коштів i запасів на кінець року, про склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого в заставу, взятого i переданого в оренду.
Содержание работы
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….3
Примітки до фінансової звітності корпорації……………………………….3
Облік холдинговою компанією інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства…………………………………………………………………..8
Тестові завдання………………………………………………………………9
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….....11
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...12