Предметы

Рефераты по педагогике

Інтерактивні методи навчання в загальноосвітній школі

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами.
Які сильні сторони інтерактивних методів навчання?
18 Мая 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Інтерактивні методи навчання

Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської і має значення "взаємодіючий". Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання.
Одні вчені визначають його як діалогове навчання: "Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-не будь (людиною). Отже, інтерактивне навчання - це перш за все діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня".
21 Июня 2015  Тип работы: доклад  Скачать

Інтерактивні методи навчання у вивченні курсу «Я і Україна» для учнів 3-го класу

Мета курсової роботи-вивчення ефективності традиційних підходів до використання інтерактивних методів навчання та впровадження оптимальної технології їх використання.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1)визначити сутність інтерактивного навчання;
2)розглянути інтерактивні методи навчання;
3)проаналізувати організаційно-педагогічні умови і доцільну структуру інтерактивного уроку;
4)охарактеризувати форми організації інтерактивного навчання.
21 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інтерактивний семінар – тренінг. «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»

Мета семінару: підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Завдання семінару:
Підвищити рівень обізнаності вихователів щодо використання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми з метою формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників.
Пошук засобів розв’язання проблеми та застосування інтерактивних форм роботи.
Поглибити знання щодо змісту Базової програми.
06 Сентября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя як показник розвитку його педагогічної майстерності

Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:
- формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;
- упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;
- інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;
- упровадження електронного документообігу.
13 Мая 2013  Тип работы: статья  Скачать

А.Байтұрсыновтың дидактикаға қосқан үлесі

Курстық жұмыстың мақсаты. А.Байтұрсыновтың педагогикалық қырлары мен көзқарасын зерттей отырып, қазақ тіл білімінің негізін қалауға қосқан үлесімен танысу.
Курстық жұмыс нысаны. Ахмет Байтұрсыновтың тіл білімі саласындағы еңбектерін саралау, жүйелеу, оларға тарихи тұрғыдан баға беру, талдау болып табылады.
Курстық жұмыс міндеттері:
«Оқу құрал» еңбегінің тілдік және педогогикалық қырларын талдау;
А.Байтұрсыновтың жазуы мен емле ережелерін саралау;
Жазуға үйрету, хат таныту мәселелеріне қосқан үлесін қарастыру;
18 Марта 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

А.С. Макаренко о воспитании детей в семье

С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный родительский долг – они становятся воспитателями. Через радости и испытания ведут они растущего человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и физической зрелости.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский отвечает: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иногда даже делом легким,– и тем понятнее и легче оно, чем менее знаком человек теоретически или практически. П
14 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

А.С. Макаренко о коллективе

Сегодня А. С. Макаренко известен не только в нашем обществе, но и во всем мире. Это подтвердилось с огромной силой в 1988году, когда отмечалось столетие со дня рождения "великого советского педагога и писателя, чья деятельность оказала значительное влияние на становление педагогики как науки, формирование методов образования, нравственного развития и творческого воспитания подрастающего поколения", - такова оценка Генеральной конференции ЮНЕСКО, принявшей резолюцию о международном годе Макаренко. 16 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

А.С. Макаренко про роль колективу у формуванні та розвитку особистості

Мета дослідження – полягає у здійсненні аналізу та систематизації поглядів А.С.Макаренка про роль колективу у формуванні та розвитку особистості. Завдання:
Ознайомитися з основними принципами виховання особистості А.С.Макаренка.
Проаналізувати вплив колективу на формування та розвитку особистості за поглядами А.С.Макаренка.
Розкрити
Здійснити аналіз основних технології колективного виховання за А.С.Макаренка .
27 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

А.С. Макаренконың ұжымды қалыптастыру теориясын жалғастырушы ғалымдар және олардың қосқан жетістіктері

Белгілі болғандай, барша ғылым салаларының пайда болуындағы алғы шарт — өмір қажеттігі. Кейін тəрбие идеялары адамдар өмірінде аса маңызды рөл атқара бастады. Себебі əр түрлі қоғамда өсіп келе жатқан əулиетке берген тəрбиесіне орай өмір қажеттігі де жылдам немесе шабан дамитыны белгілі. Осыдан тəрбие тəжірибесін топтастыру жəне қорытындылау, арнайы оқу- тəрбие мекемелерін ұйымдастырып, жастарды өмірге дайындаудың қажеттігі туындады 28 Октября 2014  Тип работы: реферат  Скачать