Предметы

Рефераты по информатике

«Жарнамалық агенство қызметін» Delphi ортасында автоматтандыру

Тауарды нарыққа шығару кезеңіндегі жылжытудың ең тиімді құралдары-жарнама мен PR, осы екеуі ТӨЦ-нің өсу кезеңінде маңыздылығы жоғалтпайды ТӨЦ-тің кемелденеген кезеңінде өткізуді ынталандыруға көп мән беріліп ,ал жарнама тауар туралы ойды еске салатындай болуы керек. ТӨЦ-нің құлдырау кезеңінде жарнамаға кететін шығындар төмендеп, фирма өнімді өткізу иүшін тұтынушыларды ынталандыру шараларына жүгінеді. Жарнама қаржыландыру көзі анық көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге асатын тауармен қызметті жылжыту нұсаны. 25 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Плюсы» и «минусы» применения информационно-коммуникационных технологий в образовании

Одним из мероприятий, сопровождающих реализацию приоритетных направлений развития системы образования, является дальнейшая информатизация системы образования, роста числа образовательных учреждений, имеющих выход в Интернет, повышения информационной компетенции работников образования, развития современных методов обучения на базе ИТ. То есть сегодня ИКТ становятся центральным звеном в системе образования.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности учителя.
24 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інтернет як освітній ресурс

Нині нові інформаційні технології інтенсивно проникають у освітній процес. І особливо якщо розглядати урок як соціальне замовлення суспільства системи освіти, то сьогодні ми вийшли до рівня, коли комп'ютерна грамотність випускника школи мусить бути достатня у тому, щоб вільно працювати на персональному комп'ютері як користувача. У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дітей з пошуку, усвідомлення і переробки нових знань. Учитель постає як організатор процесу вчення, керівник самодіяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу й підтримку. Сьогодні говорити, що - технології є частиною загальної інформаційної культури вчителя і учнів. 16 Июня 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інформаційна система будівельної організації

В даній роботі представлена база даних будівельної організації та програма-клієнт для роботи з нею. У базі передбачені можливості, які необхідні для ефективної праці з об’єктами та суб’єктами будівельної організації, швидкого та якісного обслуговування клієнтів, та виводу на паперові носії інформації, що допоможе прискорити та зробити працю співробітників більш ефективною. 12 Февраля 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформація та інформаційні процеси

Особливість інформаційного процесу в обчислювальній техніці полягає у тому, що певні його етапи відбуваються автоматично, без участі людини. В ході цих етапів дані, подані у вигляді зареєстрованих сигналів. взаємодіють як з апаратними методами (комп’ютерами та іншим обладнанням), так і з програмними методами (комп’ютерними програмами). При цьому важливою особливістю комп’ютерних програм є їх двоїстість. З одного боку, вони ведуть себе як дані, а з іншого – як методи опрацювання даних.
Інформація складається з даних, які подаються у кодованому вигляді.
11 Ноября 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Іс жүргізуші” қолданбалы курс бойынша

Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Ұсынылып отырған «Іс жүргізуші» қолданбалы курс бағдарламасы оқушылардың мүмкіндіктерін жан –жақты дамыта отырып, олардың ой - өрісін кеңейтеді және олардың білімдерін тереңдетуге бағытталған жаңа оқу жұмысының түрі ретінде қарастырылады.
Бағдарлама – оқушының шығармашылық қабілетін және жеке тұлғалық қасиетін қалыптастыруға, ақыл ойын, ойлау өрісін, ынтамен дамытуға, яғни қызмет субьектісі ретінде қарастыруға бағытталған.
30 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Існуючий електронний бізнес

Компания была основана группой единомышленников 1994 году и занималась импортом срезанных цветов и комнатных растений из Голландии. Приобретенный опыт и знание передовых голландских технологий позволили организовать собственное цветочное производство в Украине. На сегодняшний день площадь цветочных хозяйств «Камелии» превышает 11 га. Современные высокотехнологичные теплицы расположены в Киевской области. В них выращивается 20 сортов роз, 18 сортов гербер, 15 сортов альстромерии, 19 сортов тюльпанов, 12 сортов хризантем, стрелиции, а также широкий спектр горшечных растений. 10 Апреля 2013  Тип работы: творческая работа  Скачать

Історія розвитку інформатики та обчислювальної техніки

в ході дослідження було з’ясовано, що інформатика та комп’ютерна техніка розвивались поряд одна з одною. Це означає, що будь-яке відкриття в комп’ютерній техніці призводило до появи нових галузей і середовищ опрацювання даних в інформатиці та навпаки. Взагалі, інформатика та комп’ютерна техніка не з’являлись самі по собі, до цього привела низка передумов і причин, що формувались на протязі багатьох тисячоліть. Серед них виникнення розмовної мови, писемності, книгодрукування і так далі.
На сьогоднішній день інформатика являє собою комплексну науково-технічну дисципліну. Під її назвою об'єднаний досить великий комплекс наук, таких, як кібернетика, системотехніка, програмування, моделювання та ін.
29 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історія розвитку ВПЗ

Як і безкоштовне ( freeware ) і безкоштовно розповсюджується програмне забезпечення , ВПЗ можна отримувати і використовувати безкоштовно (але конкретний розповсюджувач може стягувати плату за отримання у нього копій , за канали доставки , носії - компакт -диски або додаткові сервісні послуги). Однак freeware зазвичай поширюється в Исполнимости вигляді без вихідних кодів і є пропрієтарним ПО , а щоб ПЗ було вільним , одержувачам повинні бути доступні його вихідні коди , з яких можна створювати виконані файли , з відповідними ліцензіями . Також слід розрізняти вільне і відкрите ПЗ ( open source ) - хоча доступність вихідного коду для ВПЗ є обов'язковим, а багато відкриті програми є одночасно вільними , але відкритим іноді називають [ хто?] І деякий невільне пропрієтарне ПЗ. 20 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний розвиток комп’ютерних процесорів

Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) - це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даними з операційною пам’яттю вводу-виводу. Центральний процесор, являється апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за характеристику виробництва ПК:
Центральний процесор працює циклічно і спрощену його роботу можна описати наступним чином. Спочатку позачергового циклу процесор зчитує із оперативної пам’яті команду, розшифровує її і реалізує указані в ній дії. Після того цикл повторюється: зчитується чергова команда (або команда, адрес в якій вказаний в попередній команді), виконуються вказані в ній дії. Центральний процесор оперує цілочисленними даними.
13 Мая 2015  Тип работы: реферат  Скачать