Предметы

Рефераты по трудовому праву

TRUDOVOI DOGOVOR

Под термином "договор" понимают также гражданское правоотношение, возникшее из договора, и собственно документ, в котором изложено содержание договора, заключенного в письменной форме. 07 Февраля 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму

Облік та аналіз аварій і нещасних випадків на виробництві, розробка на їх основі пропозицій з профілактики аварійності та виробничого травматизму здійснюються на всіх рівнях Держгірпромнаглядом. Щоб комплексно управляти охороною праці на державному рівні й ефективно займатися профілактикою виробничого травматизму, необхідно постійно мати дані про його стан, причини та фактори за видами виробництв, підприємств, об'єднань, галузей та регіонів. 28 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Автоматизовані системи управління охороною праці обліку, аналізу та дослідження травматизму

Основна мета полягає у дослідженні автоматизованих систем охорони праці обліку, аналізу та дослідження травматизму.
Для досягнення мети ми передбачаємо розв’язати такі завдання:
уточнити поняття «травматизм»;
вивчити способи розслідування та обліку травматизму;
вивчити методи аналізу виробничого травматизму;
та ознайомитися з автоматизованими системами охорони праці.
24 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Агломерациялық фабрикалардағы еңбек гигиенасы

3 роторлық вагон аударғышы, қоймалары, ұнтақтау бөлімшелері бар. 1-цехтағы К-3-75 агломерациялық 4 машинаның аумағы 75 м² кіріктіру және 10 м² салқындату алаңдарында тиісінше 15 және 16 вакуум камералары бар. 2 цех кіріктіру алаңы 312 м², агломерат ОП-5-315 желілік салқындатқыштарында суытылатын 3 АКМ-2-312 жабдығынан (жыл сайынғы қуаты 2 млн т агломерат) тұрады. Цехтардың үлесті өнімділігі (т/м²/сағ): 1 - 1,366,2 - 0,912. Агломераттардағы темір мөлшері цехтар бойынша тиісінше 48,2 және 46% болатын Атасу, Соколов-Сарыбай , Лисаков кен орындары рудаларының концентраттары кіріктіріледі. 01 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адаптация работника

Так в ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, протекает процесс трудовой адаптации. Этот процесс будет успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива и становятся нормами и ценностями отдельного человека, чем лучше и скорее он принимает, усваивает свои социальные роли. чем больше предприятие отвечает запросам и требованиям работника, тем выше его удовлетворенность трудом. Таким образом, адаптация – это сложный, двухсторонний процесс между личностью и средой, в которую он включается. 05 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Актуальні проблеми гігієни праці

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих чинним законодавством. З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною здоров'я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються службою охорони праці. Діє ця служба на підставі Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Для нормального функціонування системи управління охороною здоров'я власник зобов'язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях. 26 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Актуальні проблеми гігієни праці

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності повинні встановлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. 10 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Актуальность проблемы трудовой мотивации в России

Актуальность темы исследования, не вызывает сомнений, так как в современных условиях проблемы трудовой мотивации широко распространены. Объектом исследования являются проблемы трудовой мотивации труда в современных условиях.
Целью данной курсовой работы является изучение теоретического содержания основ трудовой мотивации, а также проблем трудовой мотивации в России.
18 Мая 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Актуальные проблемы использования труда иностранных работников в РФ и пути их преодоления

Основной целью работы является определение основных проблем использования иностранной рабочей силы в России. В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
1. дать определение понятию иностранных граждан;
2. указать особенности правового статуса иностранных граждан в отношении трудовой деятельности на территории РФ;
3. рассмотреть проблемы привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ;
4. обозначить основные проблемы использования иностранной рабочей силы;
5. охарактеризовать проблему нелегальной миграции в России.
22 Августа 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Актуальные проблемы трудового права

С 1 февраля 2002 года в России вступил в силу новый Трудовой кодекс. Он был принят Госдумой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря и 31 декабря подписан президентом России. Трудовой кодекс существенно отличается от КЗоТа, как по содержанию, так и по своей структуре. Он предусматривает, в частности, более строгие требования при заключении и расторжении трудовых договоров с руководителями предприятий и главными бухгалтерами. Трудовой кодекс определяет необходимые правовые условия, позволяющие согласовывать интересы работодателя и работника, интересы государства, а также устанавливает принципы правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 17 Октября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать