Computer Logic Group

Дата добавления: 15 Января 2014 в 23:30
Автор работы: Пользователь скрыл имя
Тип работы: контрольная работа
Скачать архив (436.77 Кб)
Файлы: 1 файл
Скачать файл  Просмотреть файл 

communicationcont.docx

  —  456.95 Кб
Описание работы
Основними напрямками діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є: розробка програмного забезпечення на замовлення; комплексна автоматизація систем підприємства; мережі (структуровані кабельні системи); телефонія (проектування та проведення телефонних мереж); електронний документообіг (проектування систем електронного документообігу, їх встановлення, модифікація та супровід); бухгалтерські програми (встановлення, консультації, супровід); комунальні послуги (супровід рахунків по комунальних платежах, оренда приміщень); будівельні технології (ведення кошторисної документації та встановлення відповідного програмного забезпечення); продаж комп'ютерної та офісної техніки.
Содержание работы
1. Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. ст. 5
2. Намалювати структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вами підрозділ (або сукупність підрозділів), на базі якого (яких) розгортатиметься спеціалізована інформаційна система. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки. ст. 6
3. Описати завдання підрозділу (або сукупність підрозділів). Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризують призначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу (підрозділів). ст. 7
4. На основі вказаних функцій сформулюйте задачі: ст. 7
мета розв’язання; початкові дані; шляхи розв’язання задачі (методи сітьового планування, методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо) вихідні дані; вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.
5. Згідно організаційної структури управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки з зовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цього завдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту, документограму. ст. 8
6. Запропонуйте власний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувала задачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідність організаційної структури управління у підрозділі і структури локальної обчислювальної мережі. ст. 11
7. У рамках розглянутих задач вкажіть: ст. 11
місце знаходження первинної та вторинної інформації з одночасною прив’язкою до організаційної структури управління місце та локальної обчислювальної мережі; обсяги цієї інформації (у записах); періодичність оновлення; вимоги до збереження, доступу, оновлення, введення, обробки тощо.
8. Описати які компоненти будуть входити в дану спеціалізовану інформаційну систему: ст. 12
дати рекомендований перелік засобів організаційної та обчислювальної техніки, що будуть використовуватися у відділі;
описати програмні засоби (системне та прикладне), що потрібні для роботи інформаційної системи;
підібрати і запропонувати аналог інформаційної системи, які присутні на ринку. Розрахувати орієнтовну вартість впровадження такої інформаційної системи.
9. Запропонувати шляхи автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей в сфері функціональних обов’язків менеджера, для чого: ст. 13
словесно описати структуру банку даних, що міститиме необхідну інформацію;
запропонувати конкретну структуру файлу бази даних, що міститиме один з масивів інформації (тобто розписати структуру бази даних з вказівками назв полів, їх типів та додаткових вказівників);
зібрати інформацію для заповнення даної бази даних і внесення не менш ніж 30 показових записів.
10. Розробити стратегію розвитку інформаційного забезпечення системи управління організації, для чого: ст. 19
визначити допустимі сфери застосування нових ІТ в організації (тобто сформувати ціль і вказати чи це має бути довідково інформаційна система, чи система підтримки прийняття рішення, чи експертна система);
визначити критичні напрями впровадження нових ІТ в організації (під критичним напрямом впровадження розумітимемо, що ігнорування нових інформаційних технологій призведе до втрат у організації, наприклад, через відтік споживачів, через неефективне використання ресурсів тощо); вказати перелік заходів які необхідні для впровадження нової інформаційної системи, зокрема щодо реорганізації організаційної структури управління організації, перепідготовки кадрів та формуванні нових правил роботи з інформацією; дослідити чи узгоджується можливості пропозицій з ступенем розвитку національного інформаційного ринку та регіональної інформаційної інфраструктури, рівнем підготовленості споживачів в галузях застосування нових ІТ.
Список Літератури ст. 20