Предметы

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Інформаційне забезпечення проведення аудиту

Важливе місце в аудиторській діяльність займає інформаційне забезпечення проведення аудиту. Без наявності необхідних інформаційних джерел неможливо провести обєктивну та якісну аудиторську перевірку.
Якщо аудитор вважає, що подана звітність необ'єктивна, або якщо не може зробити якогось висновку (приміром, через брак зібраних даних), то він зобов'язаний повідомити про це користувачів у своєму висновку.
02 Июня 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Історія розвитку аудиту в Росії

У Росії звання аудитора було введено Петром 1 . Посада аудитора вміщувала в себе деякі обов'язки діловода , секретаря і прокурора . За Петра I після проведення поголовної перепису населення вводиться система оподаткування , заснована на подушного подати , відбувається реформа державного управління . На чолі фінансового управління Петром I поставлений Сенат , для завідування державними доходами заснована камер-колегія , для завідування витратами - штатс - контор - колегія , а для перевірки рахунків і звітів - ревізійної служби контора . Проте , збереглася спеціалізація збору податків з призначенням кожного з них для певної галузі управління . Петро I приділяв велику увагу вдосконаленню державного управління , а також контролю за державними доходами і витратами. Один з указів від 1722 наказує щорічно посилати в губернії ревізорів для проведення перевірки. 18 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Істрія розвитку світової банківської системи

Мета роботи – вивчити історію виникнення банківської системи.
Завдання – розкрити походження банківської системи.
Предмет дослідження – історія виникнення і походження банківської системи та розвиток її на сучасному етапі.
Об'єкт дослідження – банківська система.
14 Декабря 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметінің мақсаты (әрі қарай – Қызмет) стратегиялық мүдделерге жету мақсатында Директорлар кеңесіне және «Қазпочта» АҚ-ның (әрі қарай – Компания) басшылығына тәуекелділіктерді басқару міндеттерін жүзеге асыруға және бизнес-үрдістерді жақсартуға көмектесу болып табылады.
Қызметтің негізгі міндеттері:
ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі және тиімділігін бағалау;
тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі және тиімділігін бағалау;
Компаниянда корпоративтік басқару үдерісінің жетілуін бағалау.
21 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Абсолютная финансовая устойчивость

Абсолютная устойчивость финансового состояния фирмы. Данное состояние показывает, что все запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами. Такая ситуация встречается крайне редко, и она вряд ли может рассматриваться как идеальная, т.к. означает, что администрация не умеет, не желает или не имеет возможности использовать внешние источники средств для основной деятельности. 14 Октября 2013  Тип работы: доклад  Скачать

АВС - костинг – калькулирование по видам деятельности

Сущность метода заключается в изучении зависимости между затратами и различными производственными процессами. С точки зрения ABC продукция - не потребитель ресурсов, как это вытекает из традиционных подходов к калькуляции себестоимости, а процессы, направленные на производство данной продукции. Продукция является не причиной появления затрат, а причиной операций, в результате которых и возникают затраты. 10 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Автоматизація обліку гоотової продукції

1. Загальна характеристика задач обліку готової продукції та її реалізації
2. Вхідні документи та коди облікових номенклатур
3. Розрахунок і відображення вихідної інформації
4.Ведення обліку готової продукції та її реалізації за допомогою програми "1С: Бухгалтерия 7.7"
12 Января 2014  Тип работы: лекция  Скачать

Автоматизации бухгалтерского учета

Особенно сильно развивается направление, связанное с разработкой систем автоматизации бухгалтерского учета. Запутанность законодательства и трудоемкость учетных процедур в фирмах, не имеющих возможности содержать большой штат бухгалтеров, с одной стороны, отсутствие практики использования консультационных услуг внешних организаций, с другой, и относительно невысокий уровень компьютерной квалификации бухгалтеров, не имеющих опыта использования для ведения учета программных средств общего назначения – электронных таблиц и интегрированных систем, с третьей предопределяют высокую потребность именно в специализированных программных системах автоматизации бухгалтерского учета. 10 Октября 2015  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Автоматизация ООО «ЖилкомСервис»

Цель выпускной квалификационной работы – увеличение эффективности предоставления отчетности в контролирующие органы их деятельность, за счет следующих показателей:
Время обработки отчетности.
Нагрузка специалиста.
Экономия денежных средств организации.
23 Февраля 2014  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Автоматизация бухгалтерского учета денежных средств

В настоящее время автоматизация бухгалтерского учета реализуется путем использования персональных компьютеров. В малых и средних организациях системы бухгалтерского учета, как правило, базируются на одном персональном компьютере, в больших организациях они формируются в виде компьютерной сети. При сетевой форме организации бухгалтерского учета диски сервера, называемые файл серверами, доступны всем рабочим станциям, а диски отдельных рабочих станций обычно закрыты для доступа других станций. 26 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать