Предметы

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Cилы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

Cилы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные или привлекаемые для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других работ в зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения, состоят из:
· формирований поисково-спасательной службы МЧС России;
· военизированных и невоенизированных противопожарных, поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-технических формирований федеральных органов исполнительной власти;
· сил Государственной противопожарной службы МЧС России;
16 Мая 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Cоціальний конфлікт, його причини та наслідки

Актуальність даної теми очевидна, так як конфлікти відіграють в житті людей, народів і країн набагато більшу роль, ніж хотілося б самим людям. всі хочуть миру, але кожний прагне до нього по-своєму і внаслідок цього «по-своєму» виникає війна. Конфлікти народжуються на грунті щоденних розбіжностей у поглядах, розбіжностей і протиборства різних думок, спонукань, бажань, стилів життя, надій, інтересів, особистісних особливостей. 04 Февраля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Cущность,понятие,виды ущерба

В настоящее время стало очевидным, что, разрушая и истощая природ-
ную среду, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие обще-
ства. Поэтому формирование оптимальной системы природопользования явля-
ется важнейшей проблемой, решение которой возможно при глубоких знаниях
основ экологии, законов развития природы, экономики и организации природо-
пользования всеми специалистами экономического профиля.
27 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Mероприятия по защите людей в зоне заражения

Цель работы: определить основные способы защиты населения в зоне загрязнения

На основании этого выдели следующие задачи:

- изучить сущность понятия радиоактивное загрязнение и виды зон заражения

- выявить основные источники радиационного загрязнения

- ознакомиться с радиационным контролем зоны заражения

- рассмотреть режимы радиационной защиты

- проанализировать действия людей в зонах загрязнения
01 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Действия населения при лесных и торфяных пожарах.»

. Человечество, куда бы ни привел его прогресс, находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому мы обязаны бережно относиться к ней. Лесные и торфяные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики.
Задачи:
- рассмотреть причины возникновения пожаров;
- действия органов власти по предотвращению лесных пожаров;
- действия населения при возникновении лесных и торфяных пожаров.
11 Декабря 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Інженерний захист будинків і споруд

Необхідність застосування інженерного захисту визначається:
для знову забудовуваних і реконструюються територій - у проекті генерального плану з урахуванням варіантності планувальних і технічних рішень;
для забудованих територій - з урахуванням існуючих планувальних рішень, вимог замовника і на основі зіставлення вартості повного комплексу інженерного захисту з мінімальним його обсягом, включаючи витрати на винос будівель і споруд та відновлення втрачених фондів на нових місцях.
31 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інструкція з Охорони Праці

Вводный – проводится со всеми вновь поступившими на учебу или работу, командированными и учащимися, прибывшими на практику, с экскурсантами при экскурсии на предприятие. Включает вопросы электробезопасности, пожарной защиты, трудовой дисциплины, первой помощи потерпевшим и т.д.; инструктаж проводит специалист по ОТ с записью в журнале вводного инструктажа. 25 Ноября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Історія розвитку безпеки життєдіяльності

Проблема захисту людини від небезпек постала водночас з появою на Землі людства. Протягом усієї історії цивілізації кожна окрема людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких, людству доводилося піклуватися про безпеку свого існування. У другій половині Х1Х століття в країнах Західної Європи, в Росії, США почався інтенсивний розвиток машинного виробництва з усіма його негативними вадами, характерними і для сучасності - недосконалість техніки, технологій і через це - забруднення природного середовища відходами, збільшення рівня захворюваності та смертності як загальної, так і пов'язаної з виробничими умовами - смертельні травмування, виробничі хвороби, зменшення тривалість життя людей, народжуваність, активні процеси деградації природи. 11 Мая 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище

Аварія – це вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій, споруд внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проектуванні, будівництві, а також внаслідок стихійних лих. Джерелом аварії можуть бути транспортні засоби, заводи, відсталі технології, застаріле обладнання електростанцій, АЕС.
Згідно з розмірами та завданою шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються великими жертвами.
03 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аварії на транспорті

Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжуються не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних засобів та дорожньо-транспортних пригод (ДТП). 29 Октября 2014  Тип работы: реферат  Скачать