Предметы

Рефераты по истории

«Холодная война»: истоки, сущность, уроки

Война велась не в обычном понимании слова война, это было затяжное противостояние между разными политическими строями, культурами. Два блока в лице НАТО и Стран Варшавского Договора, находились 46 лет в состоянии готовности уничтожить друг друга. Особенности холодной войны состоят в том, что сверхдержавы, обладатели ядерного оружия, в лице СССР и США, напрямую официально никогда не вступали в горячие фазы конфликта друг против друга. Все военные действия происходили на других континентах или в других странах. Большая часть конфликтов протекала в виде информационных и пропагандистких сражений, без применения ракет, крейсеров и самолетов. Были случаи, когда весь мир был на волоске от гибели, из-за противостояния «титанов» 15 Января 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

«Хроники Быховца» как источника по истории Беларуси

Целью данной работы является исследование «Хроники Быховца» как источника по истории Беларуси.
Для достижения цели работы необходимо решить ряд задач:
- исследовать историю открытия и исследования «Хроники Быховца».
- проанализировать происхождение «Хроники Быховца».
- исследовать характерные черты «Хроники Быховца» и ее ценность для изучения истории Беларуси.
16 Сентября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

«Экономическое чудо» стран Юго-Восточной Азии

«Экономическое чудо в Юго-Восточной Азии» или быстрые темпы развития ряда государств региона, приведшие к появлению новых индустриальных стран. К этой группе относят Сингапур и Сянган (британская колония Гонконг, с 1997 г. территории с особым статусом в составе КНР), а также Республику Корею и Тайвань (провинция КНР). Экономическое развитее этих стран было результатом различных преобразований и изменений на мировой арене после второй мировой войны. В этой контрольной работе я хочу рассмотреть основные причины, факторы и последствия развития экономик этих стран, а также рассмотреть, как повлияли данные преобразования на всю мировую экономику. 24 Ноября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Європейський парламент

Європейський парламент
Місце європейського парламенту у системі органів європейського співтовариства
Формування європейського парламенту
Повноваження й функції європейського парламенту
Структура й організація роботи європейського парламенту
04 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Іван Мазепа в історичній літературі

Кожен народ, який стає на шлях національно-державного відродження, звертається до минулого з метою відшукати своїх героїв, значні історичні події, то становлять славу народу, коріння історичних традицій тощо. Це природне прагнення тих, хто хоче довести світові свої слушні права на існування та певне місце в історії людства. На сучасному етапі зростаюча увага істориків до питань національної історії обумовила необхідність перегляду та нового трактування багатьох історичних проблем, а також пошук нових напрямків досліджень, підходів та методів. 04 Декабря 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Ідеологія самодержавства та російська суспільна думка другої половини ХІХ ст

Останнім часом активно проявляється бажання переглянути та переоцінити більшість подій у історії. Відбувається поступова ломка багатьох стереотипів, що склалися у радянський період. Іноді це призводить до переходу від одних крайнощів до інших, і об’єктивний аналіз перетворюється на погоню за модою. Але частіше бажання істориків , що звільнилися від контролю влади та посиленого ідеологічного тиску, знову звернулися до детального вивчення тих проблем, що вже ставали об’єктом вивчення раніше, дозволяє зробити їм нові і неочікувані висновки. Схожа ситуація відбувається і у відношенні до ідеологічної ситуації та суспільної думки періоду правління імператора Миколи І. Сьогодні вже мало кого влаштовує , звичайне для радянської доби розуміння уварівської доктрини як «над реакційної». 30 Ноября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Імператорський театрв в Санкт-Петербурзі та у Москві

При дирекції Імператорських театрів складається театрально-літературний комітет: він має на меті обговорення та оцінку в літературній і сценічній відносинах всіх дозволених цензурою драматичних творів російською мовою, що подаються авторами для постановки на сцені Імператорських театрів. Комітет складається з відділень петербурзького і московського; в кожному відділенні по чотири особи, яких запрошують на 4 роки директором театрів, з дозволу міністра, вони обирають зі свого середовища голови. У 1897 - 98 р. розглянуті були комітетом 114 п'єс (65 в Санкт-Петербурзі та 49 у Москві) і схвалені до подання 39 (32 в Санкт-Петербурзі та 7 у Москві). 30 Сентября 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Індустрыялізацыя і калектывізацыя у БССР

Пераход да новай эканамічнай палітыкі дазволіў у сціслыя тэрміны аднавіць дарэвалюцыйны ўзровень эканомікі і нават пераўзысці яго. Аднак нэп не зламаў дарэвалюцыйную структуру эканомікі. БССР заставалася пераважна сялянскай, з перавагай сельскай гаспадаркі, лесаперапрацоўчай і лёгкай прамысловасці. Неразвітасць індустрыі стварала востры таварны дэфіцыт, які суправаджаўся моцнай інфляцыяй. А на тэрыторыі Беларусі ўдзельная вага прамысловасці ў народнай гаспадарцы складала ў 1925 г. толькі 22%. Тэхнічная насычанасць была таксама вельмі слабой. Пераважалі дробныя і саматужныя прадпрыемствы, на якіх працавала больш за 70% рабочых. Цяжкай прамысловасці не было зусім. У БССР ў 1927 г. працавалі толькі 82 інжынеры з вышэйшай адукацыяй і 111 тэхнікаў. 22 Мая 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інститут цивільного права за "Руською Правдою"

Найбільшою пам'яткою давньоруського права й основним правовим документом Давньоруської держави був збірник правових норм, що дістав назву «Руська Правда», що зберіг своє значення й у більш пізні періоди історії. Її норми лежать в основі Псковської і Новгородський судних грамот і наступних законодавчих актів, не тільки руського, але і литовського права. До наших днів дійшло більш ста списків Руської Правди. 22 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інстытут пакарання ў крымінальным праве ВКЛ

Мэта работы – вывучэнне і аналіз заканадаўства ВКЛ ў галіне крымінальнага права ў рамках пытання аб прызначэнні наказання.
Пры рэалізацыі даннай мэты неабходна было выканаць некалькі задач:
1. Прааналізаваць тэарэтычны і прававы матэрыял, звязаны з паняццем пакарання.
2. Вызначыць асноўныя формы пакарання.
06 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать