Предметы

Рефераты по истории

Історичні регіони України

Природно-історична область — найбільш усталена одиниця, яку визначило її географічне середовище.Воно вплинуло на формування спільних рис у заняттях і культурі етноплемінних утворень. В Україні можна виділити 4 природно-історичні області: Полісся, Карпати, Рівнину та Степ. Кожна з областей поділяється на зони. Полісся — на Західне Волинське, Центральне Київське та Східне Чернігівське; Карпати — на Передкарпаття, Карпати і Закарпаття; Рівнина — на Лівобережжя Дніпра і Правобережжя; Степ — на Східний Донбас, Центральний Таврію і Західний Буджак. 18 Января 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історичні традиції моєї Батьківщини

Тема традицій нашої Батьківщини є дуже актуальною у сьогоденні з багатьох причин. Питання духовного відродження, яке потребувало уваги в усі часи розвитку України, так і залишається відкритим. Збагачення сьогодення культурними надбаннями минулих часів також є одним із першочергових державних завдань, бо саме цей аспект формує любов до своєї нації та індивідуальність кожного народу зокрема. Спадкоємність та зв’язок милого із сучасністю були і залишаються визначальними дослідницькими проблемами. 15 Декабря 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Історичні умови розвитку культури.

Із прийняттям християнства у Київській Русі поширилася нова витончена й складно організована релігія. У 1037 р. була , до якої входило шістдесят єпископів. Багато єпископів були візантійцями з власним оточенням. Вони везли з собою писарів, майстрів, перетворюючи єпископства на свій лад. До 988р. найвищим божеством у язичників вважається Перун – бог грому і блискавки. Боги Дажбог і Сварог – повітря і сонця, дарителі земних благ. Серед землеробського люду був пулож богів родючості – Рода та роженеці. Об‘єктами поклоніння вважалися сотні духів річок, лісів та предків; це часто виражалось у жертвуванні їм тварин, а подекуди і людей. 12 Июня 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Історичне значення Київської Русі

Актуальність теми. Значення Київської Русі у вітчизняній історії важко переоцінити. В цей час склалася давньоруська народність, яка об’єднала східнослов’янські племена в новому, більш високому етнічному утворенні. Створення Давньоруської держави — єдиної держави східних слов’ян — мало велике значення для їх подальшого державно-правового розвитку. Велику історичну роль відіграла Київська Русь і для більш ніж двадцяти неслов’янських народів Прибалтики, Півночі, Поволжя, Північного Кавказу, Причорномор’я, які робили в межах Давньоруської держави перші кроки в суспільно-політичному розвитку. 11 Мая 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний портрет Івана Грозного

У 1425 р. в Москві помирав великий князь ВасильДмитрович. Він залишав велике княжіння своєму малолітньому синові Василю, хоча і знав, що з цим не змириться його молодший брат, галицький і Звенигородський князь Юрій Дмитрович. Протягом почалася після смерті Василя Дмитровича боротьбі за владу енергійний і досвідчений Юрій двічі захоплював Москви. Він помер, але боротьба на цьому не закінчилася. Його сини - Василь Косий і Дмитро Шемяка - продовжили боротьбу. 14 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний портрет Івана Грозного

У 1425 р. в Москві помирав великий князь ВасильДмитрович. Він залишав велике княжіння своєму малолітньому синові Василю, хоча і знав, що з цим не змириться його молодший брат, галицький і Звенигородський князь Юрій Дмитрович. Протягом почалася після смерті Василя Дмитровича боротьбі за владу енергійний і досвідчений Юрій двічі захоплював Москви. Він помер, але боротьба на цьому не закінчилася. Його сини - Василь Косий і Дмитро Шемяка - продовжили боротьбу. 14 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний портрет Ашшурбаніпала

Ассирійська держава була однією з наймогутніших держав усієї Передньої Азії за всю історію. Ассирія переживала розквіт та занепад , які чергувалися між собою. Важливою особою в історії Ассирії на правління якої припадає розквіт в Новоассирійський період безсумніву можна назвати Ашшурбаніпала. Ашшурбаніпал(7 століття до н. е.) — цар Ассирії 669 до н. е. — 631 до н. е. 12 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

А был ли единый праязык

Известный арабист Вашкевич считает, что все языки произошли от русско-арабской семантической плазмы
Проникая в тайну слов, раскрывая происхождение языка и письменности, человек может раскрывать непонятные смыслы и символы как в смежных областях, так и в том, что, казалось бы, отстоит очень далеко от изучаемых дисциплин. Так, попытку (во многом успешную) раскрыть через язык и слово многие тайны цивилизации предпринял в своих многочисленных трудах известный российский арабист, кандидат филологических наук Николай Вашкевич.
08 Ноября 2013  Тип работы: лекция  Скачать

А. В. Суворов и его роль в развитии русского военного искусства

Цель данной работы: раскрыть А. В. Суворова как полководца и его роль в развитии русского военного искусства.
Для этого были поставлены следующие задачи: во-первых, изучить биографию А.В.Суворова, во-вторых, описать военные походы А.В.Суворова, в третьих, дать общая характеристику деятельности и значения Суворова.
18 Июня 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

А. В. Суворов – великий русский полководец

После его смерти дворянско-буржуазная историография приложила не мало усилий к тому, чтобы исказить и принизить образ великого русского полководца, умалить его роль в развитии русского военного искусства. Однако в досоветской историографии о Суворове можно назвать ряд авторов, которые, несмотря на свою дворянско-буржуазную ограниченность, сумели достаточно полно и объективно отразить его жизнь и деятельность. Ученики и сподвижники великого полководца сохранили для последующих поколений русской армии суворовские принципы военного искусства. 18 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать