Предметы

Рефераты по информатике

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word (күнделікті — MS Word, WinWord немесе жай ғана Word) - Macintosh компьютерлерінде және Windows,DOS ортасында жұмыс істейтін, қазіргі кезде кең таралған, ең қуатты мәтіндік процессорлардың бірі. Құжаттарды даярлауға, түзетуге, қарап шығуға, баспаға шығаруға арналған Windows ортасының қолданбалы программасы 02 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Microsoft PowerPoint бағдарламасы

PowerPoint дегеніміз жобалаушыны пайдаланып ұсынылатын материалдарды жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама. Осы материалдарды пайдаланып есеп не ұсынысты жариялау көрме деп аталады. PowerPoint бағдарламасын пайдалану арқылы түрлі түсті мәтін мен суреттерді, көрнекі суреттерді, сызбаларды, кестелерді, схемаларды және фильмдерді нәтижелі үндестіретін және бірінен екіншісіне слайд көрсетілімі сияқты өтілетін бейнебеттер жасауға болады. 16 Декабря 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Microsoft Word 2007

Microsoft Word является наиболее популярным из используемых в данный момент текстовых процессоров. После выхода Word 2003, реакция большинства пользователей на программу была примерно такой: ничего нового. При разработке предыдущей версии офисного пакета основное внимание уделили средствам для совместной работы, которые в полной мере оценили лишь корпоративные пользователи программы.
Я выбрала изучение новых функциональных возможностей Microsoft Word 2007 как тему для исследования и практического освоения выбранных функций, т.к. раньше я уже изучала работу текстового редактора Microsoft Office Word на примере Word 2003, и сейчас меня интересовали отличия новой версии 2007 от предыдущей.
23 Декабря 2010  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Microsoft Word-та құжаттарды құру және форматтау

Word редакторында ерекшеленген мәтін фрагментін баспаға шығару жолы: Файл – Баспа – Ерекшеленген фрагмент
Word редакторында терілген мәтін қандай кеңейтілумен (типпен) жазылады? .DОС
Word Шрифт өлшемі қалай өзгереді? 1 – ден 1638 – ге дейін
Word, Excel, Access, PowerPoint бағдарламалары басты менюдің қандай категориясында орналасқан ...Бағдарламалар (Программы) .
Microsoft Word бағдарламасында формула редакторының атауы: Microsoft Equation
29 Октября 2013  Тип работы: практическая работа  Скачать

Microsoft Word. Текстовые редакторы. Назначение и возможности

Пользователь ПЭВМ часто встречается с необходимостью подготовки тех или иных документов - писем, статей, служеб¬ных записок, отчетов, рекламные материалов и т. д. Для их подготовки текст редактируемого документа выводится на экран, и пользователь может в диалоговом режиме вносить в него свои изменения. Все внесенные изменения фиксируются. При рас¬печатке выводится отформатированный текст, в котором учтены все исправления. Пользователь может переносить части текста из одного места документа в другое, использовать несколько видов шрифтов для выделения отдельных участков текста, пе¬чатать подготовленный документ на принтере в нужном коли-честве экземпляров. 17 Марта 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Microsoft Еxcel

1. MS-Excel-де көшіру және тасымалдау инструменттер панелі.
2. Деректерді енгізу және форматтау әдістері.
12 Октября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

MRP системы

MRP системы, интенсивная разработка теории которых осуществлялась с начала 60 годов, в настоящее время присутствуют практически во всех интегрированных информационных системах управления предприятием.
В настоящее время использование современных интегрированных систем на Российских предприятиях пока не нашло широкого распространения, тем более функциональности планирования материальных ресурсов (MRP).
10 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

MS Access бағдарламасы

MS Access - ең кең тараған деректер басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) бірі болып табылады. Оның шежіресіне көз жүгіртетін болсақ төмендегідей мәліметтерді айтуымызға болады:
• 1995 Access 7 (Windows 95 үшін MS Office 95 пакеті)
• 1997 Access 97 (MS Office 97 пакеті)
• 1999 Access 2000 (MS Office 2000 пакеті)
• 2001 Access 2002 (Office XP пакеті)
17 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

MS access-ті үйренуде компьютерлiк оқыту жүйесiн жасау негiздерi

ХХ ғасырдың ортасында информацияны өңдеуді автоматтандыру ісінің қажеттілігі (көбінесе әскери талаптарға сай) электрондық техника мен технологияның қарқынды дамуына себепші болды.
Информациялық қоғамға көшу перспективалары әлеуметтік, құқықтық және техникалық сипаттағы көптеген мәселелерге қозғау салуда. Мысалы, өндірістік роботты пайдалану адамның қатысуна бағдарланған бүгінгі технологияны толық өзгертуге әкеледі. Мұндай технологияны жасау ісі басталып та кетті. Жаңа қоғам мүшесін өз бетінше өмір сүруге дайындау да күрт өзгерді. Оқытудың жаңа түрлерін жасаудағы ізденіс жұмыстары да басталып келеді
02 Июня 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

MS DOS операциялық жүйесі

MS DOS операциялық жүйесi пайдаланушылармен компьютер арасындағы байланысты орнатуға, компьютердiң құрылғысынан өнiмдi пайдалануға жағдай жасайды. MS DOS операциялық жүйесi келесі бөлiмдерден тұрады:
1.Енгiзiп шығарудың базалық жүйесi (BIOS) – енгiзiп-шығару құрылғыларының жұмысын тексеретiн программаларды қамтиды. Бұл программалар компьютердiң тұрақты жадында сақталады.
2.Жүйелiк файлдар (ВIO.SYS, IO.SYS, MSDOS.SYS) – BIOS жүйесінің жұмысын толықтырушы бөлім. Ол сыртқы құрылғылар мен информацияны алмастырудың барлық операцияларын да орындайды.
05 Июля 2015  Тип работы: реферат  Скачать