Предметы

Рефераты по менеджменту

«Механистические» и «органические» принципы управления

Организационная структура управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с каркасом здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно. 22 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Сущность новой управленческой парадигмы в мире и в России»

Важнейшим направлением развития в России, позволяющим резко повысить производительность труда, являются инновационные процессы, основывающиеся на современной научно-технической политике обновления производства. Главная сфера действия менеджмента в инновационных процессах - инновационное предпринимательство, а также государственные предприятия наукоемкого сектора промышленности России.Таким образом, целью данной работы является изучение современной парадигмы управления. 27 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті

1. Осы техникалық регламент (бұдан әрі - Регламент) өнімнің немесе қызметтердің регламенттермен, стандарттармен немесе шарттардың талаптарымен (бұдан әрі - нормативтік құжаттар) белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кезінде (сәйкестік туралы декларацияны қабылдау немесе сәйкестік сертификатын беру түрінде) қолданылады. 04 Апреля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

«Человеческий фактор» в развитии менеджмента

Цель данной работы: Рассмотреть «Человеческий фактор» в развитии менеджмента.
Задачи:
Рассмотреть этапы развития менеджмента
Обозначить «Человеческий фактор» в развитии менеджмента
30 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Єкономическая стратегия

Задачи курсовой работы:
выявить сущность экономической стратегии;
узнать этапы формирования экономической стратегии;
изучить основные составляющие экономической стратегии.
Целью курсовой работы является рассмотрение эффективности экономической стратегии фирмы.
18 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Імідж організації та його дослідження

Імідж компанії (далі, корпоративний імідж) – це сприйняття організації групами громадськості. Це те, який бачить організацію група чи групи. Корпоративний імідж виникає й унаслідок сприйняття громадськістю комплексу комунікаційних повідомлень,генерируемих організацією. Корпоративний імідж може базуватися на віруваннях, як і, як і фактах. Корпоративний імідж то, можливо позитивним, негативним чи нечітким. 08 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційний проект: «River cafe»

Одним із заходів нашої країни, направлених на підвищення матеріального і культурного рівня громадян є широкий розвиток і подальше поліпшення громадського харчування в країні. В умовах ринкової економіки виникла і успішно розвивається, наряду з харчовою промисловістю і торгівлею, така галузь господарства як громадське харчування, що замінює домашнє приготування їжі суспільним виробником з застосуванням сучасної технології і обладнання. Громадське харчування являє собою специфічну галузь народного господарства. 22 Мая 2013  Тип работы: научная работа  Скачать

Індивідуальна робота з «Менеджмент і організація в будівництві»

Інвестор - фізична особа, яка має вільні кошти та бажає вкласти їх в будівництво конно-спортивного комплексу з метою одержання від вкладених коштів доходу (відсотків) та власних цілей (заняття спортом.утримання коней,відпочинок, , проведення змагань тощо).
Замовник - товариство з обмеженноювідповідальністю «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» зареєстроване за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5. Код ЄДРПОУ 34347602 п\р №2600800004378 в ПАТ КБ “Правекс-Банк” м.Київ, МФО 321983. Свідоцтво платника податків ПДВ № 100275562 ІПН 343476026545, є юридичною особою за законодавством України.
12 Января 2013  Тип работы: практическая работа  Скачать

Індивідуальне завдання «Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

У 1953 р. американський вчений, майбутній лауреат Нобелівської премії В. Леонтьев (Wassily Leontief) опублікував результати своїх досліджень, присвячених практичній перевірці положень та концепції Хекшера — Оліна (праця "Domestic Production and Foreign Trade: the American Capital Position Re-examined" (1953)). 09 Января 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одному формам і методам керування економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єкти господарювання від державного рівня керування до знову створеного товариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого бізнесу. 06 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать