Предметы

Рефераты по истории

The critical decade

President Nursultan Nazarbayev's book talks about the changes and developments that have occurred in the world and in the Republic of Kazakhstan in the last 10 years.
The past 10 years have been a difficult time of the statehood for the former Soviet Union, but at least they were difficult for the world. Collapsed usual stereotypes about safety , the planet faces new challenges of the time - such as international terrorism , religious extremism , drug abuse and drug trafficking . And the fact that , Nursultan Nazarbayev managed to carry out a detailed study of the causes of these threats , making it an invaluable book , celebrated the first readers . Disclosed her problems affect every country , and in fact - each person.
18 Сентября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

XIX ғ.ғ. Қазақстан мәдениеті

Бір жағынан қазақ қоғамының дәстүрлі негіздерінің талқандалуы және екінші жағынан – жаңа қоғамдық-экономикалық қатынастардың қабылдануы адамдар қызметінің бұрын белгісіз түрлерін өмірге алып келді.Еңбектің қоғамдық бөлінуінің тереңдей түсуі халықтың мәдениеті мен рухани өміріне шынайы әсер етті.Қазақстан Ресейдің,Англияның,Францияның және басқа мемлекеттердің мүдделері түйіскен жерінде қалған, сөйтіп, өлкені өнеркәсіптік-көліктік, саудалық және басқа тұрғыдан игеру айтарлықтай тездетілген жағдайда ғылым, техника, мәдениет жетістіктерін кім ертерек меңгерсе, сол халықтың тарихи болашағы жарқын болатындығын түсінушілік қоғамдық санда берік орнықты. 04 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

XIX ғ.ғ. Қазақстан мәдениеті

ХVIIIғ. 30-ж. Кіші Жүз Ресейге қосылғаннан кейін бекіністер салына бастады. 1744 ж. Орынбор салынды. Ор өзені бойында Орск салынды. Орал қаласынан Өскеменге дейінгі 3,5 мың шақырым қашықтықтағы Жайық, Ертіс өзендері жағалауларында ірі әскери бекіністер салынды. Оларға орыс-казактар қоныстандырылды.Патша үкіметі қазақтарды ішкі жаққа Жайық сыртына өткізбей оған тыйым салды. Кіші жүз ханы Нұралының да қысымы көп болды. 29 Октября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

XIX. Россия в конце XIX — начале XX вв.

Одной из ее характерных черт было появление в России крупных, современно оборудованных предприятий, на которых работали тысячи рабочих. По степени концентрации производства Россия к началу XX в. вышла на первое место в Европе. Во многом это объяснялось тем, что русская промышленность в пореформенный период сделала гигантский скачок в своем развитии: крупные предприятия вырастали здесь зачастую на голом месте, в то время как европейское промышленное производство укрупнялось постепенно, в условиях острой конкурентной борьбы. В то же время русские предприниматели могли воспользоваться техническими достижениями передовых европейских стран, их инженерными кадрами. Наконец, процесс концентрации производства всемерно поощрялся правительством, заинтересованным в создании именно крупных предприятий, способных выполнять грандиозные государственные — прежде всего военные — заказы. Владельцы таких предприятий получали от правительства огромные кредиты и субсидии, пользовались разнообразными налоговыми льготами. 27 Октября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

XIXғасырдағы Қазақстан мәдениеті

XIX ғасырдың бірінші жартысындағы халық ағарту ісі.
Қазақ жерінің Ресей құрамына қосылуының мәдениет саласындағы жағымды жақтары:
- Ағарту саласы кеңейеді.
-Жергілікті халықтың дәстүрі мен мәдениеті жаңа сипат алды.
10 Января 2013  Тип работы: реферат  Скачать

XIXғасырдағы Қазақстан мәдениеті

Қазақ жерінің Ресей құрамына қосылуының мәдениет саласындағы жағымды жақтары:
- Ағарту саласы кеңейеді.
-Жергілікті халықтың дәстүрі мен мәдениеті жаңа сипат алды.
Өлкедегі жаңа оқу жүйесінің дамуы Омбы, Орынбор, Семей, Оралда орысша білім беретін мектептердің ашылуынан көрініс тапты.
 1789 жыл –Азиялық училище ашылып, монғол, маньчжур, қытай, парсы т.б. тілдерді оқытты.
13 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

XVI ғасырдың соңы -XVIII ғасырдың басындағы қазақ-орыс қатынастары

Қазақ-жоңғар соғыстары мен шаруашылықтың күйреуі қазақ билеушілерін Ресеймен одақтасуға итермеледі. Қазақ-орыс қатынастарының тарихи тамыры тереңнен бастау алатын. Екі ел арасындағы қарым-қатынастар Қазан хандығы (1552) мен Астрахан хандығын (1556) және Еділ бойындағы халықтарды Ресей империясы өзіне қаратып алғаннан кейін тереңдей бастады.Орыс мемлекеті Орта Азияға қазақ жері арқылы өтетін дәстүрлі сауда жолдарын қауіпсіздендіру мақсатында Қазақ хандығымен экономикалык байланыстар орнатуға мүдделілік танытты. 27 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

XVI-XVIII ғ. Жоңғар шапқыншылығы қарсаңындағы Қазақ хандығы

Тақырыптың өзектілігі: Қазақ халқы, ел болып қалыптасқанан бері, талай тарихи жағдайларды өткерді. Қарапайым қазақ халқы өз алдына қаншама жаулармен жауласып, кең байтақ даласын сақтап қалды. Сондай жаулардың бірі жоңғар хандығы. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қажырлы күресі, елін−жерін сүйген ер азаматтардың ерлігі жайлы нақты, дәйекті деректер арқылы тарихымызды тереңірек түсіну. 05 Апреля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

XVII – XVIII ғ. басындағы Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы

ХҮІ-ХҮІІ ғасырларда Қазақ Ордасы нығая түсті, оның шекарасы қазақтардың этностық аймағының негізгі бөлігін қамтыды. Күмән келтірмейтін деректерге қарағанда 1695 жылы Қазақ Ордасына 32 қала кірген. Сол тұстағы тарихшы Нұр-Мүхаммед былай деп жазған: "Қазақ хандарының ерекше мекендері бар. Үлкен Орданың сарайы - Тәшкентте, Орта Орданікі Түркістанға орналасқан. Қалада көңілі соққанда ғана тіршілік етеді, көбіне ордаларымен далада көшіп жүреді. Шаруаларына қалдырып кеткен арнайы адамдары иелік жасайды". 14 Октября 2015  Тип работы: реферат  Скачать

XX съезд КПСС и его значение

Расстановка политических сил накануне ХХ съезда сопровождалась определенной демократизацией всего общества. Связано это было, прежде всего, с тем, что не только в высшем руководстве КПСС, но и в руководстве партии в республиках и на местах на руководящие посты назначались новые лидеры, не принадлежащие к "старой гвардии" и не связанные с преступлениями сталинского режима. Естественно, активизировалось общественное мнение, и необходимость преодоления последствий культа личности Сталина становилась все более очевидной. 15 Декабря 2013  Тип работы: доклад  Скачать